Želite brezplačno podaljšati tovarniško garancijo za vaš aparat?

12 mesecev
2 leti
5 let

Kot pooblaščeni servisni center za plinske peči in toplotne črpalke blagovne znamke Ariston, skrbimo za pravilno in korektno izvajanje vseh garancijskih popravil skladno z navodili in smernicami podjetja Ariston Thermo d.o.o.
Za vse naprave blagovne znamke Ariston Thermo veljajo v Sloveniji zakonsko predpisani garancijski roki, vendar pa imate kot kupec naprave možnost BREZPLAČNEGA podaljšanja garancije do skupno 5 let. Skupna doba podaljšane garancije je odvisna od vrste oziroma tipa naprave - več si preberite na spodnjih povezavah ali pa nas kontaktirajte po elektronski pošti ali po telefonu...Osnovna Garancija


12 mesecev

Garancija za vse skupine proizvodov Ariston Thermo se vam prizna 12 mesecev od datuma nakupa aparata.
Vpis v garancijsko bazo podjetja Ariston ni potreben. Garancijo uveljavljate izključno s predložitvijo originalnega računa. Za vse plinske kondenzacijske grelnike, toplotne črpalke za ogrevanje in toplotne črpalke za pripravo tople sanitarne vode priporočamo da prvi zagon opravi pooblaščeni serviser. V primeru napačne plinske, hidravlične ali električne vezave lahko pride do večjih poškodb aparata, katere pa niso predmet garancijskega jamstva.Podaljšana Garancija


2 leti

Podjetje Ariston Thermo d.o.o. omogoča svojim kupcem ogrevalnih naprav znamke Ariston preko svoje mreže pooblaščenih serviserjev brezplačno podaljšanje garancije za dodatno leto dni!
Vsi kupci plinskih kondenzacijskih peči, toplotnih črpalk za ogrevanje in toplotnih črpalk za pripravo tople sanitarne vode ter plinskih pretočnih grelnikov vode pridobijo pravico do dodatnega brezplačnega enoletnega podaljšanja garancije, če zagon aparata in redni letni servis naprave opravi pooblaščeni serviser servisne mreže Ariston v Sloveniji.
Stroške prvega zagona in rednega letnega servisa plača kupec sam, po cenah iz pogodbenega cenika, kateri vam je na vpogled na voljo pri centralnem servisnem centru, samo podaljšanje garancije pa je BREZPLAČNO.
Prvi zagon aparata je potrebno opraviti najkasneje 3 mesece od datuma nakupa aparata, prvi redni letni servis pa najpozneje mesec dni pred iztekom obdobja enega leta od datuma prvega zagona aparata.
Ob prvem zagonu aparata s strani pooblaščenega servisnega partnerja podjetja Ariston Thermo d.o.o. se aparat vpiše v garancijsko bazo podjetja Ariston Thermo d.o.o. in s tem prične teči garancijska doba aparata. V to isto garancijsko bazo se vpisujejo tudi vsi morebitni servisni posegi na aparatu, tako da je shranjena vsa zgodovina servisnih posegov na vašem aparatu.Premium Garancija


5 let

Ariston Thermo d.o.o. omogoča kupcem toplotnih črpalk za ogrevanje brezplačno podaljšanje garancijske dobe naprave do skupno 5 let!
Vsi kupci toplotnih črpalk za ogrevanje blagovne znamke Ariston imajo pravico do letnega podaljšanja rednega garancijskega roka do skupaj največ 5 let od datuma prvega zagona naprave, če zagon in letni servis naprave opravi pooblaščeni servisni partner podjetja Ariston Thermo d.o.o.. Letni servis je treba vsako leto opraviti najpozneje en mesec pred iztekom obdobja enega leta od datuma sklenitve pogodbe o vzdrževanju. Vsak redni letni servis podaljša garancijo do pogodbenega datuma v naslednjem letu. Kupec lahko podaljšuje posamezno letno pogodbo do skrajnega roka najdlje 5 let od datuma prvega zagona naprave, v kar je vključena tudi redna garancija. Lahko pa odstopi od nadaljnjega podaljšanja pogodbe po katerem koli letu uporabe.
Stroške prvega zagona naprave in vsakoletnega rednega servisa plača kupec po pogodbenem ceniku, samo padaljšanje garancije pa je za kupca brezplačno. S podaljšano garancijo kupec ohrani pogoje običajne garancije za celo pogodbeno obdobje, kar pomeni brezplačno zamenjavo vseh morebiti okvarjenih sestavnih delov aparata, razen potrošnega materiala.
Povzetek podaljšane garancije:
• Uporabnik pridobi podaljšano garancijo, ko sklene pogodbo s pooblaščenim servisnim podjetjem
• Zagon in vse letne servise mora opraviti pooblaščeno servisno podjetje znamke Ariston
• Letne servise podaljšane garancije mora opraviti pooblaščeno servisno podjetje znamke Ariston
• Pogodba o podaljšanju garancije je sklenjena za obdobje enega leta
• Pogodba se podaljšuje v naslednje leto, če je opravljen letni servis v obdobju enega meseca pred iztekom veljavne pogodbe
• Podaljšana garancija krije stroške zamenjave nedelujočih rezervnih delov, razen potrošnega materiala (tesnila, varovalke, filtri)
• V obdobju podaljšane garancije veljajo jamstvene pravice in obveznosti običajnega jamstva (pogoji so navedeni v garancijskem listu)
• Stroški uporabnika so: prvi zagon aparata, redni letni servisi in potošni materijal